French Kiss

Френската целувка

Барелите с цветни отвори формират бързи промени

от цветовете в нощното небе. Синьо, червено и бяло в излишък.

Много впечатляващ резултат с 50 мощни изстрела.

Силно го препоръчваме на най-взискателните.

Италианска красота за няколко

Shoots 50

Продължителност 24 сек

Диаметър 0.8 "

We use cookies to ensure that you have the best experience on our site.
Read also about our Privacy Policy and the Terms of Use of our site