Carnival Battery Slow

Карнавалната батерия бавно

Иновационен продукт на гръцкия пазар.

За пръв път в Гърция, пакет от въздушни снимки за употреба

през деня. Тя пуска цветни панделки от специална хартия.

Може да се използва и за партита на открито.

Той изстрелва само странични снимки и създава дъжд с панделки.

Стрелба 20

Продължителност 20 сек

Диаметър 1 "

We use cookies to ensure that you have the best experience on our site.
Read also about our Privacy Policy and the Terms of Use of our site