Berghem Night

Бергхъм Нощ

Нощи, пълни със сребърни мечти, бели и цветни капки

звездите осветяват нощното небе. Много впечатляващо

в резултат на 19 силни изстрела. Силно го препоръчваме

по-взискателни. Италианска красота за няколко.

Снимай 19

Продължителност 31 сек

Диаметър 1,25 "

We use cookies to ensure that you have the best experience on our site.
Read also about our Privacy Policy and the Terms of Use of our site